INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Usługa przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Twoim podmiocie

Dowiedz się więcej Skontaktuj się teraz

SYSTEM ZARZĄDZANIA OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zarządzaj systemem ochrony danych osobowych w Twojej firmie w sposób wygodny i kompleksowy z dowolnego miejsca na świecie.

Dowiedz się więcejSkontaktuj się teraz

AUDYTY ZGODNOŚCI Z RODO

Weryfikacja zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO, audyty bezpieczeństwa IT/IS, oceny skutków przetwarzania i analizy ryzyka.

Dowiedz się więcejSkontaktuj się teraz

SZKOLENIA

Zwiększaj świadomość pracowników Twojej organizacji oraz poszerzaj ich wiedzę odnośnie przepisów i wymogów RODO.

Dowiedz się więcejSkontaktuj się teraz

1 3
1 3

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (Outsourcing IOD) zapewnia Państwu kompleksową opiekę w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Realizując obowiązki Inspektora Ochrony Danych monitorujemy przetwarzanie danych osobowych w poszczególnych etapach procesów biznesowych, prowadzimy audyty zgodności organizacji z RODO, przygotowujemy oraz aktualizujemy niezbędną dokumentację wymaganą przepisami, we współpracy z Klientami tworzymy procedury i instrukcje bezpieczeństwa informacji, opiniujemy dokumenty pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych, nadzorujemy rejestry czynności przetwarzania, doradzamy przy tworzeniu projektów wymagających uwzględnienia ochrony danych osobowych zarówno fazie projektowania jak i wdrażaniu rozwiązań wymagających mechanizmów domyślnej ochrony danych, prowadzimy szkolenia kadry w zakresie ochrony danych osobowych, pełnimy funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klienci powierzający nam pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych mają dodatkowo zapewniony dostęp do platformy ODOSYSTEM, która umożliwia kompleksowe wsparcie organizacji w zakresie realizacji obowiązków i zadań wynikających z przepisów RODO.

Zapytaj o ofertę

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNYM MIEJSCU

ODOSYSTEM

ODOSYSTEM jest zaawansowanym narzędziem wspomagającym system ochrony danych osobowych w każdym podmiocie przetwarzającym dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to duża korporacja, holding, urząd, szkoła czy jednoosobowa działalność gospodarcza.

ODOSYSTEM zapewnia prowadzenie niezbędnych, wymaganych prawem ewidencji oraz rejestrów, tworzenie rejestrów pomocniczych usprawniających przepływ danych w podmiocie, usystematyzowanie oraz uproszczenie procesów związanych z wnioskowaniem o nowe upoważnienia dla pracowników oraz z wydawaniem upoważnień przez Administratora Danych Osobowych lub osobę przez niego upoważnioną, zarządzanie szkoleniami użytkowników, obsługę wielu podmiotów działających w wielu lokalizacjach, integrację z systemami autentyfikacji użytkowanymi w podmiotach (CAS, LDAP, GOOGLE, OFFICE365).

ISO 27001 W ODOSYSTEM

Norma ISO 27001 pozwala uporządkować system zarządzania informacją zwiększając bezpieczeństwo i rozliczalność organizacji. ODOSYSTEM zapewnia wdrożenie systemu ochrony danych osobowych nie tylko zgodnie z RODO, ale również z ISO 27001. Procesowe podejście w ramach ewidencji rejestrów, oraz procesowe analizy ryzyka, umożliwiają uzyskanie pełnej kontroli nad przetwarzaniem danych w organizacji.

NARZĘDZIE DLA ADMINISTRATORÓW I IOD

ODOSYSTEM wspomaga administratorów  oraz inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich obowiązków w zakresie zadań realizowanych w obszarze RODO. ODOSYSTEM to możliwość zarządzania procesami przetwarzania danych z jednego miejsca, prowadzenie obowiązkowych ewidencji, e-szkolenia dla pracowników, procedury stanowiskowe, obsługa skrzynki poczty kontaktowej inspektora, a to tylko kilka z wielu funkcjonalności systemu.

POZNAJ ODOSYSTEM

Zapraszamy Państwa do poznania funkcjonalności ODOSYSTEM, sprawdzenia jak nasze rozwiązanie może usprawnić system zarządzania danymi osobowymi w Państwa organizacji. W celu umówienia prezentacji wystarczy skontaktować się z nami, a następnie w dogodnym dla Państwa terminie nasz specjalista podczas 45 minutowego spotkania online przedstawi Państwu ODOSYSTEM oraz jego funkcjonalność.